0985.282.952
Lenovo - Phụ Kiện Nguyễn Gia
  • 150 Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0985.282.952
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 24%
Pin Lenovo BL-203 dành cho Lenovo A369IPin Lenovo BL-203 dành cho Lenovo A369I
Giá gốc: 249,000 đGiá bán: 119,000 đ
GIẢM 21%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K860Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K860
Vui lòng liên hệ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K900Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K900
Giá gốc: 649,000 đGiá bán: 599,000 đ
GIẢM 26%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K910Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K910
Giá gốc: 819,000 đGiá bán: 649,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369iThay mặt kính cảm ứng Lenovo A369i
Giá gốc: 519,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A390Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A390
Giá gốc: 519,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A516Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A516
Giá gốc: 519,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 22%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A690Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A690
Giá gốc: 399,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 25%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706
Giá gốc: 359,000 đGiá bán: 249,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A850Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A850
Giá gốc: 619,000 đGiá bán: 499,000 đ
GIẢM 23%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A859Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A859
Giá gốc: 679,000 đGiá bán: 549,000 đ
GIẢM 22%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S930Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S930
Vui lòng liên hệ
GIẢM 26%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo s650Thay mặt kính cảm ứng Lenovo s650
Giá gốc: 519,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 31%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A680Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A680
Giá gốc: 719,000 đGiá bán: 549,000 đ
GIẢM 21%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S660Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S660
Giá gốc: 549,000 đGiá bán: 449,000 đ
GIẢM 25%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S860Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S860
Giá gốc: 789,000 đGiá bán: 649,000 đ
GIẢM 21%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S850Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S850
Giá gốc: 579,000 đGiá bán: 449,000 đ
GIẢM 25%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A526Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A526
Giá gốc: 479,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 22%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S90Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S90
Giá gốc: 419,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P70 (LCD 5")Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P70 (LCD 5")
Giá gốc: 619,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe X2Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe X2
Giá gốc: 619,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5000Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5000
Giá gốc: 619,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 28%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A6000Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A6000
Giá gốc: 499,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 28%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7000Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7000
Giá gốc: 499,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 24%
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe P1Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe P1
Giá gốc: 519,000 đGiá bán: 399,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận